messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหญ้าปล้อง
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
folder รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 2566 วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2566 | โดย : สมพงษ์ยอดอ้อย | เปิดอ่าน : 37
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (สมัยแรก) 2566 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : สมพงษ์ยอดอ้อย | เปิดอ่าน : 48
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 2565 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2565 | โดย : สมพงษ์ยอดอ้อย | เปิดอ่าน : 51
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 2565 วันที่ 6 ตุลาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2565 | โดย : สมพงษ์ยอดอ้อย | เปิดอ่าน : 53
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 2565 วันที่ 15 สิงหาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2565 | โดย : สมพงษ์ยอดอ้อย | เปิดอ่าน : 40
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 2565 วันที่ 8 สิงหาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2565 | โดย : สมพงษ์ยอดอ้อย | เปิดอ่าน : 33
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 2565 วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 | โดย : สมพงษ์ยอดอ้อย | เปิดอ่าน : 34
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 2565 วันที่ 11 มกราคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2565 | โดย : สมพงษ์ยอดอ้อย | เปิดอ่าน : 39
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปล้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) 2564 วันที่ 11 สิงหาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 41
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 วันที่ 5 สิงหาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 51
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 48
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 51
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 วันที่ 14 ธันวาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ธันวาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 32
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) วันที่ 14 สิงหาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 51
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 วันที่ 7 สิงหาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 สิงหาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 38
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 15 กรกฏาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 43
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 38
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 16 เมษายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 49
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 17 มีนาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 42
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 41
1 - 20 (ทั้งหมด 28 รายการ) 1 2