องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหญ้าปล้อง
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
folder รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2565 | โดย : อัจฉราพรอุทรักษ์ | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน - กันยายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file ประกาศผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file ประกาศผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file ประกาศผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file ประกาศผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ธันวาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file ประกาศผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file ประกาศผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file ประกาศผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2563 (สขร.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤษภาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 44
insert_drive_file ประกาศผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563 (สขร.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file ประกาศผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพัน 2563 (สขร.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file ประกาศผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 (สขร.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file ประกาศผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 (สขร.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file ประกาศผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 (สขร.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ประกาศผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 (สขร.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 28
1 - 17 (ทั้งหมด 17 รายการ) 1