องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหญ้าปล้อง
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
folder การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
insert_drive_file รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 9
photo การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง ประจำปี 2562
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 7
photo การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง ประจำปี 2562
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 8
photo การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง ประจำปี 2562
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 10
photo การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง ประจำปี 2562
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 8
photo การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง ประจำปี 2562
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 10
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1