messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหญ้าปล้อง
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
folder การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
find_in_page รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : อัจฉราพรอุทรักษ์ | เปิดอ่าน : 54
รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 44
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 50
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 48
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 48
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 42
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 44
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 36
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1