องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหญ้าปล้อง
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
folder แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
find_in_page แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : อัจฉราพรอุทรักษ์ | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 57
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 45
description แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 41
description แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี ( พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 30
description แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2561 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 32
photo แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๕ ปี ประจำปี ( พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2560 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 44
description แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2560 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 40
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1