องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหญ้าปล้อง
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ไม่ใช้งบประมาณ
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสตามข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 9
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1