องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหญ้าปล้อง
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
folder รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ-6-เดือน
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง รอบ 12 เดือน
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง รอบ 6 เดือน
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file รายงานกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 รอบ 12 เดือน
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file รายงานกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 8
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1