messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหญ้าปล้อง
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
account_box กองส่งเสริมการเกษตร
นายนพดล อินทร์กล่ำ
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
โทรศัพท์ : 088-2727950