องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหญ้าปล้อง
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
ประชาสัมพันธ์ถึงประชาชน หมู่ 1 บ้านหนองไม้กอง
รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์ถึงประชาชน หมู่ 1 บ้านหนองไม้กอง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง ได้มีการออกสำรวจงานแผนที่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยเริ่มสำรวจคุ้มที่ 1 - คุ้มที่ 11 บ้านหนองไม้กอง ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ขอให้ประชาชนทุกหลังคาเรือนเตรียมสำเนาเอกสารดังนี้
ผู้โพส : admin