องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหญ้าปล้อง
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือ ลดปริมาณขยะ
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอความร่วมมือประชาชนตำบลหนองหญ้าปล้อง ลดปริมาณขยะต้นทาง โดยการจัดทำถังยะเปียกเพื่อเป็นการลดโลกร้อนในทุกหลังคาเรือน
ผู้โพส : admin