องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหญ้าปล้อง
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
collections การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การประชุมประชาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ม. 4 บ้านหนองจิกกรี (6 ภาพ) [14 พฤษภาคม 2564]
การประชุมประชาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ม. 9 บ้านเตาปูน (6 ภาพ) [17 มีนาคม 2564]
การประชุมประชาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การประชุมประชาคม ม. 7 บ้านนาขุนเจริญ (6 ภาพ) [16 มีนาคม 2564]
กิจกรรมประชุมประชาคมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ม.3 บ้านหนองจิกตีนเนิน (6 ภาพ) [11 มีนาคม 2564]
1 1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ)