องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหญ้าปล้อง
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
image ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
ขอเชิญผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้องร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี พ.ศ. 2567 [22 มกราคม 2567]
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2566 [26 พฤษภาคม 2566]
ร่วมทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน [22 กุมภาพันธ์ 2566]
เชิญ ชวน เชียร์ ลด ละ เลิกเหล้า [22 กรกฎาคม 2565]
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [21 กรกฎาคม 2565]
วัดป่าชุมชนแห่งชาติ 24 พฤษภาคม ของทุกปี [20 กรกฎาคม 2565]
ผลิตภัณฑ์จากป่าชุมชน [19 กรกฎาคม 2565]
24 พฤษภาคม วัดป่าชุมชนแห่งชาติ [16 กรกฎาคม 2565]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง-ปีงบประมาณ-2565 [1 เมษายน 2565]
1 1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ)