องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหญ้าปล้อง
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
camera_alt ภาพกิจกรรม
ร่วมให้การต้อนรับและขอขอบคุณ นายมนู พุกประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย พร้อมคณะ [14 มิถุนายน 2566]
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ [3 มิถุนายน 2566]
ให้การต้อนรับนายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัยและคณะ [1 มิถุนายน 2566]
ร่วมกิจกรรมจัดบูธนิทรรศการผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE [24 พฤษภาคม 2566]
 
folder กิจการสภา
insert_drive_file ประกาศเรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2566 | โดย : สมพงษ์ยอดอ้อย | เปิดอ่าน : pageview18
insert_drive_file ประกาศเรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง สมัยสามัญ ประจำปี 2566และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : สมพงษ์ยอดอ้อย | เปิดอ่าน : pageview15
insert_drive_file ประกาศเรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 1(สมัยแรก)ประจำปี 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : สมพงษ์ยอดอ้อย | เปิดอ่าน : pageview18
insert_drive_file ประกาศเรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2565 | โดย : สมพงษ์ยอดอ้อย | เปิดอ่าน : pageview21
insert_drive_file ประกาศเรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2565 | โดย : สมพงษ์ยอดอ้อย | เปิดอ่าน : pageview17

folder รายงานการประชุมสภา
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 2566 วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2566 | โดย : สมพงษ์ยอดอ้อย | เปิดอ่าน : pageview17
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (สมัยแรก) 2566 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : สมพงษ์ยอดอ้อย | เปิดอ่าน : pageview26
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 2565 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2565 | โดย : สมพงษ์ยอดอ้อย | เปิดอ่าน : pageview23
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 2565 วันที่ 6 ตุลาคม 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2565 | โดย : สมพงษ์ยอดอ้อย | เปิดอ่าน : pageview23
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 2565 วันที่ 15 สิงหาคม 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2565 | โดย : สมพงษ์ยอดอ้อย | เปิดอ่าน : pageview22

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo แบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะของอปท (อบต.หนองหญ้าปล้อง) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2566 | โดย : นพรัตน์อินทร์กล่ำ | เปิดอ่าน : pageview27
photo ปฏิทินเลือกตั้ง ส.ส. 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : อัจฉราพรอุทรักษ์ | เปิดอ่าน : pageview23
insert_drive_file คู่มือประชาชนรณรงค์เผยแพร่ การเลือกตั้ง ส.ส. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : อัจฉราพรอุทรักษ์ | เปิดอ่าน : pageview46
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง เรื่อง นโยบายการดำเนินงานตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview34
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย ภายในตำบลหนองหญ้าปล้อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ หมู่ที่ ๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2566 | โดย : อัจฉราพรอุทรักษ์ | เปิดอ่าน : pageview26

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศ สขร. ประจำเดือนสิงหาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2566 | โดย : ปรียานุชรอดเกตุ | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file ประกาศ สขร. ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2566 | โดย : ปรียานุชรอดเกตุ | เปิดอ่าน : pageview16
insert_drive_file ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2566 | โดย : ปรียานุชรอดเกตุ | เปิดอ่าน : pageview16
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส3 grade
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2566 | โดย : ปรียานุชรอดเกตุ | เปิดอ่าน : pageview15
insert_drive_file ประกาศ สขร. ประจำเดือนมิถุนายน 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2566 | โดย : ปรียานุชรอดเกตุ | เปิดอ่าน : pageview17

folder ข่าวสรรหาบุคลากร
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง grade
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview19
photo ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2560 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview49
insert_drive_file รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร grade
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2558 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview17
insert_drive_file รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ให้ดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงาน ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงาน อบต.) ระดับ ๗ grade
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2558 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview17

folder กองทุนหลักประกันสุขภาพ
folder ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.
insert_drive_file ควบคุมภายใน ประจำปี 2562 grade
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview17
photo ทะเบียนประวัติพนักงานส่วนตำบล grade
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview18
insert_drive_file แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 grade
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview16
insert_drive_file 1.รายงานการติดตามประเมินผลแผน grade
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2560 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview20
insert_drive_file 4.มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน อบต. grade
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2559 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview17