messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหญ้าปล้อง
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
camera_alt ภาพกิจกรรม
ร่วมรณรงค์ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2567 [28 มีนาคม 2567]
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567 [25 มีนาคม 2567]
พิธีเปิดโครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it จิตอาสา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567[25 มีนาคม 2567]
ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการระดับจังหวัดออกตรวจประเมินผลงานตามโครงการ 1 จังหวัด 1 ศูนย์เรียนรู้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต้นแบบประจำปี 2567[21 มีนาคม 2567]
 
folder กิจการสภา
ประกาศเรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2567 | โดย : สมพงษ์ยอดอ้อย | เปิดอ่าน : pageview5
ประกาศเรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2567และสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2568
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : สมพงษ์ยอดอ้อย | เปิดอ่าน : pageview3
ประกาศเรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : สมพงษ์ยอดอ้อย | เปิดอ่าน : pageview2
ประกาศเรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2566 | โดย : สมพงษ์ยอดอ้อย | เปิดอ่าน : pageview3
ประกาศเรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2566 | โดย : สมพงษ์ยอดอ้อย | เปิดอ่าน : pageview5

folder รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 2567 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : สมพงษ์ยอดอ้อย | เปิดอ่าน : pageview6
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 2567 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : สมพงษ์ยอดอ้อย | เปิดอ่าน : pageview4
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 2567 วันที่ 15 มกราคม 2567
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2567 | โดย : สมพงษ์ยอดอ้อย | เปิดอ่าน : pageview4
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 2566 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2566 | โดย : สมพงษ์ยอดอ้อย | เปิดอ่าน : pageview3
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 2566 วันที่ 24 ตุลาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2566 | โดย : สมพงษ์ยอดอ้อย | เปิดอ่าน : pageview7

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้าง 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : อัจฉราพรอุทรักษ์ | เปิดอ่าน : pageview39
ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : อัจฉราพรอุทรักษ์ | เปิดอ่าน : pageview33
find_in_page ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2567 | โดย : อัจฉราพรอุทรักษ์ | เปิดอ่าน : pageview58
รายงานด้านน้ำเสียตามมาตรา 80 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2566 | โดย : จิราพรกระการดี | เปิดอ่าน : pageview4
แบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะของอปท (อบต.หนองหญ้าปล้อง) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2566 | โดย : นพรัตน์อินทร์กล่ำ | เปิดอ่าน : pageview86

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ สขร.ประจำเดือนเมษายน 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2567 | โดย : ปรียานุชรอดเกตุ | เปิดอ่าน : pageview11
ประกาศ สขร. ประจำเดือนพฤษภาคม 2567
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2567 | โดย : ปรียานุชรอดเกตุ | เปิดอ่าน : pageview1
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส2 grade
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : ปรียานุชรอดเกตุ | เปิดอ่าน : pageview18
ประกาศ สขร. ประจำเดือนมีนาคม 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : ปรียานุชรอดเกตุ | เปิดอ่าน : pageview11
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สขร. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ปรียานุชรอดเกตุ | เปิดอ่าน : pageview25

folder ข่าวสรรหาบุคลากร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview50
ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2560 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview82
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2558 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview40
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ให้ดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงาน ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงาน อบต.) ระดับ ๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2558 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview73

folder กองทุนหลักประกันสุขภาพ
folder ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.
ควบคุมภายใน ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview52
ทะเบียนประวัติพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview54
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview37
1.รายงานการติดตามประเมินผลแผน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2560 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview90
4.มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน อบต. poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2559 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview98