messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหญ้าปล้อง
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
image สถานที่สำคัญในตำบล
ที่ทำการ อบต.หนองหญ้าปล้อง [22 กรกฎาคม 2565]
สวนสมุนไพรวัดวังตะคร้อ [22 กรกฎาคม 2565]
เกษตรอินทรีย์ โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง [22 กรกฎาคม 2565]
โรงเรียนวัดวังตะคร้อ [22 กรกฎาคม 2565]
โรงเรียนหนองจิกตีนเนิน [22 กรกฎาคม 2565]
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องหมูี่ที่ 5 [22 กรกฎาคม 2565]
โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง [22 กรกฎาคม 2565]
โรงเรียนทำกินทำใช้ [22 กรกฎาคม 2565]
ฝายชะลอน้ำ หมู่ที่ 4 [22 กรกฎาคม 2565]
ฝายชะลอน้ำ หมู่ที่ 3 [22 กรกฎาคม 2565]
1 2 3 1 - 10 (ทั้งหมด 21 รายการ)