messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
account_box กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
นายชำนาญ เอมอยู่
กำนันตำบลหนองหญ้าปล้อง
โทรศัพท์ : 088-2727773
นายกมล สอนปั้น
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1
โทรศัพท์ : 095-3141026
นายณัฐพงศ์ ใจกล้า
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2
โทรศัพท์ : 084-8088198
นายศุภชัย ดีเมฆ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3
โทรศัพท์ : 087-8425323
นายปุ้ย สินยอง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4
โทรศัพท์ : 065-0066795
นายสาริน แน่งน้อย
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5
โทรศัพท์ : 093-9859448
นายสมพงษ์ ลาขุมเหล็ก
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6
โทรศัพท์ : 061-2429969
นายสัมฤทธิ์ อาจหาญ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8
โทรศัพท์ : 063-6715465
นางหยาด รักนาค
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9
โทรศัพท์ : 080-1549701
นายสมภพ พรมคำ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10
โทรศัพท์ : 085-5717197