องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหญ้าปล้อง
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : อัจฉราพรอุทรักษ์ | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : อัจฉราพรอุทรักษ์ | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : อัจฉราพรอุทรักษ์ | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รับโอนสายงานผู้บฏิบัติ 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับ กลาง 1 อัตรา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 13
photo เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
photo ให้บริการรับชำระภาษีป้าย และรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
photo ให้บริการรับชำระภาษีป้าย และรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง เรื่อง รับโอน พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น ตำแหน่งผู้ปฏิบัติ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 12
photo รายงานสรุปแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้องประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 12
photo การประชุมรับฟังความคิดเห็นหรือการประชาคมท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 13
photo เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 14
photo เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 -เขตเลือกตั้งที่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 13
1 - 20 (ทั้งหมด 94 รายการ) 1 2 3 4 5