องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหญ้าปล้อง
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
call ข้อมูลการติดต่อ
ติดต่อเรา
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง ที่อยู่ 132 หมู่ 4 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140 โทรศัพท์ : 055-615-687 และ 081-8877860 โทรสาร : 055-615-687 Website : https://www.nongyapong.go.th/ Email : nongyapongnaka@hotmail.com อีเมลกลาง : saraban@nongyapong.go.th สายตรงนายก โทร : 065-527-4858 สายตรงปลัด โทร : 088-272-7950
แผนที่หน่วยงาน