องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหญ้าปล้อง
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
folder ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.
insert_drive_file แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 16
photo ทะเบียนประวัติพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ควบคุมภายใน ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2562 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file 1.รายงานการติดตามประเมินผลแผน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2560 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file แผนแม่บท อบต.หนองหญ้าปล้อง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2559 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file 2.แผนดำเนินงานปี 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2559 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file 4.มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหารงานท้องถิ่น อบต. poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2559 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file 4.มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป อบต. poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2559 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file 4.มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหารงานการศึกษา อบต. poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2559 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file 4.มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหารงานคลัง อบต. poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2559 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file 4.มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหารงานการเกษตร อบต. poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2559 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file 4.มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหารงานช่าง อบต. poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2559 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file 4.มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2559 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file 4.มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป อบต. poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2559 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file 4.มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต. poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2559 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file 4.มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหารงานสาธารณสุข อบต poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2559 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file 4.มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหารงานสวัสดิการสังคม อบต. poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2559 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file 4.มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ อบต. poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2559 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file 4.มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี อบต. poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2559 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file 4.มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน อบต. poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2559 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 17
1 - 20 (ทั้งหมด 23 รายการ) 1 2