องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหญ้าปล้อง
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
folder การจัดการองค์ความรู้ (KM)
insert_drive_file บทความ เรื่อง เครียดเรี่องงานมีผลเสียอะไรบ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file บทความ เทคนิคความสำเร็จจากการจดบันทึก poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file แผ่นพับ เรื่อง แสงสีฟ้าทำลายสายตาอย่างไร poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file แผ่นพับ เรื่อง เลือกเติมคาเฟอีนเพื่อ ประโยชน์ต่อร่างกาย poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ธันวาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file แผ่นพับ เรื่อง คนวัยทำงานทำไมต้องตรวจสุขภาพประจำปี poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file แผ่นพับ เรื่อง ระวัง คอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรม poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 59
insert_drive_file แผ่นพับ เรื่อง เคล็ดลับการสร้างความสุขในการทำงาน นำไปสู่ความสำเร็จในการทำงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 25
photo 4 รูปแบบ 19 วิธี การทุจริต และปัจจัยที่เอื้อให้เกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file แผ่นพับการลงเวลาราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file แผ่นพับ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file ข้อห้าม ข้อปฏิบัติ วินัยข้าราชการท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file บทความจาก สวส. เรื่อง ธรรมะกับการทำงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file แผ่นพับ เรื่อง จรรยาวิชาชีพขององค์กร poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file แผ่นพับการลา poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ เรื่อง วินัยข้าราชการท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file แผ่นพับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file แผ่นพับ เรื่อง สมองล้าต้องบำรุงอย่างไร poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file แผ่นพับ เรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 155
1 - 20 (ทั้งหมด 32 รายการ) 1 2