messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหญ้าปล้อง
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
find_in_page รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2567 | โดย : อัจฉราพรอุทรักษ์ | เปิดอ่าน : 36
find_in_page รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ หมวดงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : อัจฉราพรอุทรักษ์ | เปิดอ่าน : 26
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : อัจฉราพรอุทรักษ์ | เปิดอ่าน : 81
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : อัจฉราพรอุทรักษ์ | เปิดอ่าน : 36
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : อัจฉราพรอุทรักษ์ | เปิดอ่าน : 39
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2565 | โดย : อัจฉราพรอุทรักษ์ | เปิดอ่าน : 51
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | โดย : อัจฉราพรอุทรักษ์ | เปิดอ่าน : 42
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : อัจฉราพรอุทรักษ์ | เปิดอ่าน : 47
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนมีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 68
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน สขร1 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 72
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 52
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนมกราคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 35
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนธันวาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 55
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือ พฤศจิกายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 50
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 56
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 55
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 61
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 53
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 (สขร.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 63
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2563 (สขร.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 49
1 - 20 (ทั้งหมด 29 รายการ) 1 2