องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหญ้าปล้อง
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

สอบถามการให้บริการ / ข้อมูลต่างๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

รายละเอียดการสอบถาม

 

ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุใช้เอกสารอะไรบ้างคะ

1. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 3. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ธนาคาร ธกส.สาขาบ้านด่านลานหอย) ติดต่อยื่นเอกสารได้ที่ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง (งานพัฒนาชุมชน) หรือติดต่อสอบถาม 055-615687 ค่ะ

(โดย:ประจิม ค้อมทอง เขียนเมื่อ:23 กุมภาพันธ์ 2566)

1 รายการที่ดำเนินการแล้ว